Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

نحوه ايجاد سند PCB در نرم افزار طراحی برد مدار چاپی

در این آموزش سعی داریم تا نحوه اینجاد سند برد مدار چاپی یا همان PCB در این نرم افزار کاربردی را به شما آموزش بدهیم

 

 

 

برای ايجاد سند PCBاز قسمت ، Panel Accessمنوی Systemگزينه ی Filesرا انتخاب کنيد

 31

در منوی فايل گزينه ی PCB Board Wizardرا انتخاب کنيد ) اخرين گزينه.

 

"Apple-interchange-newline"> پنجره زير باز ميشود ، روی NEXTکليک کنيد

 

در پنجره زير شما بايدکميت اندازه ها رامشخص کنيد کميت برحسب متر است يا اينج .
در اين پنجره گزينه ی Metricرا انتخاب کنبد و بعد روی nextکليکنماييد

 

n>در پنجره بعدی گزينه Customرا انتخاب کنيد و بعد روی nextکليک کنيد ) اين گزينه به صورت پيش فرض انتخاب شده
است( ) در اين پنجره اندازه های استانداردی برای طراحی کارت های pciو.. وجود دارد ،در صورت نياز ميتوانيد از انها
استفاده کنيد.(
در پنجره بعدی که تصوير ان را در زير مشاهده ميکنيد ، در قسمت 1بايد شکل برد را مشخص کنيد ، گزينه اول بردی به
شکل مستطيل يا مربع ، گزينه دوم بردی به شکل دايره و گزينه سوم بردی به شک دلخواه در اختيار شما ميگذارد .از انجا
که برد ما مستطيل شکل است گزينه اول انتخاب ميشود

در قسمت دوم ، طول و عرض برد برحسب ميلی متر وارد ميشود ). در صورتی که شما در پنجره های قبلی مقياس را اينچ
انتخاب کرده ايد ، بايد اندازه را برحسب ميل وارد کنيد.(
بخش های سه و چهار ديگر تنظيمات مربوط به لايه ها ميباشند که در مراحل بعدی توضيح داده ميشود .
در قسمت دوم اندازه 40*40ميليمتر را برای برد وارد کنيد ). 4سانتی متر در 4سانتی متر( ودر نهايت روی nextکليک کنيد

 

در دو تا پنجره بعدی شما بايد لبه های برد را مشخص کنيد . ) اين حاشيه ها در هنگام مونتاژ مدار لازم ميباشند (
اندازه دلخواه را وارد کرده و بر روی nextکليک کنيد.
در پنجره بعدی که ان را در زير مشاهده ميکنيد ، تنظيمات را مانند شکل انجام دهيد

 

تعداد لايه های سيگنال را مشخص ميکند و Power Planesتعداد سطوح نيرو )تعداد لايه های که جريان بالا
از ان عبور ميکندبرای مورد اول مقدار 2و برای مورد دوم مقدار 0در نظر گرفته ميشود(
پنجره بعدی مربوط به ارتباط بين دو سطح در برد های متاليزه ميباشد ، در اين پنجره روی nextکليک کنيد.
تنظيمات پنجره های بعدی را بصورت پيش فرض رها کرده و روی nextکليک کنيد و در نهايت روی finishکليک نماييد.
) در پنجره های که از انها رد شديم تنظيماتی مربوط به تعداد خطوط عبوری از بين پايه های ايسی ، طريقه اتصال ايسی های
smdروی برد ، مقدار ضخامت لايه ها ، خطوط و پدها و ... وجود داشت ، اين تنظيمات را در منو های بعدی بصورت گسترده
تر اعمال ميکنيم(.
در صورتی که همه مراحل را درست انجام داده باشد در پنجره Projectsنام فايل pcbاورده شده است، همچنين به Document
Tabsپنجره جديدی به نام pcb.pcbdocاضافه شده است ، در پانل )پنجره ی( Projectsفايل pcb.pcbdocرا درزير _pcb
) drag ، Project2به عمل کشيدن و رها کردن توسط موس dragميگويند ( کنيد . و سپس از منوی فايل گزينه all save را
انتخاب کنيد و سندها را به نام دلخواه و در مکان دلخواه ذخيره کنيد.)من سندها را به نام lm317ذخيره کردم

Share on Social Networking Websites

FacebookMySpaceTwitterDiggDeliciousStumbleuponGoogle BookmarksNewsvineLinkedinRSS FeedPinterest
Design by: Electronic Trade of Arsh Gostar Co. (ETAG) Multimedia Studio :: amir abdi :: 2016