تماس باما

اطلاعات خدمات رسانی

ایران، تهران، خیابان سهروردی شمالی، نبش کوچه کوشش، پلاک 1 واحد2

: 1551716513

commercial@etagco.com

ایمیل دفتر فروش داخل

sales@etagco.com

ایمیل بخش بازاریابی

pcb@etagco.com

021-42543

تلفن دفتر فروش داخل

021-42543 داخلی 115

تلفن بخش بازاریابی

021-42543

مرکز خدمات رسانی مشتری دفتر فروش خارج

ایمیل

PCB@etagco.com

تلفن

021-42543

مرکز خدمات رسانی مشتری دفتر فروش داخل

مرکز خدمات رسانی مشتری بخش بازاریابی

فرم تماس باما