اهداف کلان

اهداف کلان

v  طراحی و تحقیق و توسعه سیستم های الکترونیک .

v  انجام فرآیندهای مشاوره طراحی ، ارائه محصولات الکترونیک.

v  مطالعه فن آوری های روز و انتخاب و طبقه بندی مناسب ترین راه کارها.

v  ارتقاء سطح کیفی محصولات و خدمات.

v  برقراری ارتباط پایدار با مشتریان،استمرار در ارائه خدمات و محصول ، اطمینان از موفقیت مشتریان.

v  هموار سازی مسیر حرکت فناوری در اجرای سیستم ها.

v  برقراری اتحاد استراتژیک با شرکت های خارجی موفق ، همکاری و مشارکت با آنها در اجرای پروژه های بزرگ ملی.

v  توسعه همکاری و مشارکت با شرکت های بنام داخلی و خارجی در حوزه های فعالیت شرکت.

v  ارائه سرویس های جدید براساس نیاز مشتریان.

v  به روز رسانی سرویس های ارائه شده مطابق تحولات فن آوری در دنیا.

v  توجه به تحقیقات به منظور بالابردن توان علمی و فنی.

v  توسعه همکاری با مراکز علمی انجمن ها و دانشگاه ها.

v  گسترش و بهبود در پیاده سازی سیستم های مکانیزه جهت افزایش فرآیندهای داخلی و ارتباط شرکت.

 

بوم استراتژیک شرکت در سال 1398 بر اساس تحقیقات بازار که نشان دهنده جایگاه عرش گستر در ااین سال بین رقبای داخلی بوده است