سرود سازمانی

سرود سازمانی

ای شکوه ماندگار ، همچو کوه استوار

از تخصص و علوم ، نام تو پر افتخار

خلق ایده‌های نو ، سر فرازی پیشرو

آرزوی یک به یک ، اعتلای نام تو

بگذر از میان فرش ، اوج تا به سمت عرش

ای تو باعث غرور ، رستمی به روی رخش

کار تو نه خدمت است ، خدمت از لیاقت است

توشه ی نگاه تو ، امنیت به خلقت است

عرش من غرور من ، باعث عبور من

شاد در تو باقیم ، ای همه سرور من

خط مشی و ساز تو ، راه حل و علم نو

تکیه ات به سنگ ماست ، در پناه حق برو