کارگاه های برگزار شده

کارگاه های برگزار شده
ناممدرستاریخ شروعروز و ساعت شروعمبلغ   (ریال)تخفیف   (ریال)سرفصل ها
کارگاه آموزشی الزامات طراحی مدار چاپی در میکروکنترلر 8 بیتیجناب آقای مهندس محمدامین جوادی18/07/1398 12:00:00 ق.ظ09:0000 مشاهده سرفصل ها