تحقیق و توسعه

تحقیق و توسعه

تحقیق و توسعه

هولدینگ عرش گستر با ایجاد شرکتهای تابعه تخصصی در زمینه تحقیق و توسعه و تعامل صنعت و دانشگاه و جذب نیروی های نخبه و متخصص و با تجربه در صنایع هایتک کشور و ایجاد واحد مستقل پروژه های کلان ملی تحقیق و توسعه ، گام موثر و بزرگی را جهت تولید و بومی سازی محصولات و سیستم های هایتک الکترونکی و مخابرلت در سطح کشور برداشته و ده های پروژه موفق ملی از جمله فعالیت های عرش گستر می باشد