بلندپروازان و فعالان انجمن هوا و فضا ایران

بلندپروازان و فعالان انجمن هوا و فضا ایران

روز جهانی خلبان بر شما که با تمام وجود فعالیت می‌کنید و به واسطه خدمات شما آسمان ایران ایمن است، مبارک باد.


قطعات الکترونیک - بردمدار_چاپی - مهندسی_معکوس - تبریک
processing...