عرش گستر بازوی کمکی صنایع

گروه تجارت الکترونیک عرش گستر مراتب سپاسگزاری خود را نسبت به مسئولان و اعضای انجمن صنفی شرکت‌های اتوماسیون صنعتی کشور اعلام میدارد.

ما مفتخریم که عضوی از این جامعه صنعتی هستیم. هدفمان این است که همچون یک بازوی کمکی قدرتمند در کنار اعضای این صنف قرار بگیریم و برای مسائل مختلف این صنعت، راهکارهایی بر لبه دانش ارائه کنیم.