نشست با انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودور

نشست با انجمن خودرو

در جلسه امروز با انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو فضای همکاری دو طرف بررسی شد.

پس از ارائه سابقه فعالیت عرش گستر در زمینه قطعه سازی لوازم الکترونیک خودرو از جمله: مهندسی معکوس ACU و ECU ایربگ که برای اولین بار توسط عرش گستر در ایران صورت گرفته، بسیار مورد استقبال قرار گرفت.

فضای همکاری بسیار مطلوبی فراهم است و اخبار تکمیلی در این مورد به زودی اعلام خواهد شد.
انجمن _ خودرو _ قطعات _ الکترونیک _ مهندسی معکوس