گروه صنعتی عرش گستر


گروه صنعتی عرش گستر

 

گروه صنعتی عرش گستر از شرکت‌های تجارت الکترونیک عرش گستر، تأمین الکترونیک عرش گستر، ساخت الکترونیک عرش گستر، توسعه الکترونیک عرش گستر، قطعه آزمون الکترونیک رسانا، مرکز آموزش عرش گستر تشکیل شده است که همگی به فعالیت‌ در امور مربوط به تأمین قطعات الکترونیک، غربالگری قطعات الکترونیک، مونتاژ و تأمین تولید سیستم‌ها و ساب سیستم‌های الکترونیک، طراحی مهندسی و مهندسی معکوس سیستم‌های الکترونیک مشغول هستند.
صنعتی _ گروه _ الکترونیک _ برد مدار چاپی