تولید برد مدار چاپی از فایل PCB

 

پس از ارسال فایل PCB توسط مشتریان در فرمت های Gerber File, protel 2004, Altuim DXP, CAMtastic 2000 به شرکت عرش گستر، تولید برد مدار چاپی مطابق استانداردهای IPC , UL طی 2 تا 10 روز کاری برای 1 تا 10 متر مربع به همراه گزارش E-Test رایگان آغاز میشود.

شما میتوانید جهت ارسال فایلهای خود به ما از این آدرس ها استفاده کنید:  

    sales @etagco.com