کارگاه های برگزار شده

نام مدرس تاریخ شروع روز و ساعت شروع مبلغ سرفصل ها
کارگاه آموزشی الزامات طراحی مدار چاپی در میکروکنترلر 8 بیتی جناب آقای مهندس محمدامین جوادی 18/07/1398 12:00:00 ق.ظ 09:00 0 مشاهده سرفصل ها
بازرسی فنی آسانسور مهندس رضا عیوضی 03/11/1398 12:00:00 ق.ظ 08:30 0 مشاهده سرفصل ها