قطب بزرگ صنعت الکترونیک ایران

.EMS and OEM Company

عضویت | ورود

0

تشخیص دما و نیرو توسط پوست الکترونیکی

>
>
تشخیص دما و نیرو توسط پوست الکترونیکی
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
>
>
تشخیص دما و نیرو توسط پوست الکترونیکی
اشتراک در
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

تشخیص دما و نیرو توسط پوست الکترونیکی

سنجش مبتنی بر یون در قلب یک پوست الکترونیکی است که می تواند به طور جداگانه دما و فشار را از طریق یک مکانیزم تشخیص دهد.

دانشگاه علم و صنعت پوهانگ (Postech) با دانشگاه استنفورد برای ایجاد این پوست الکترونیکی با یکدیگر همکاری داشته اند.

طبق گفته دانشگاه کره ، پوست انسان آزادانه قابلیت کشش و در عین حال نشکن دارد، زیرا مملو از الکترولیت است؛ بنابراین تیم تحقیقاتی مشترک حسگر را با استفاده از آنها ساخته است.

آنها به این نتیجه رسیده اند که ماده رسانای یونی حاوی الکترولیت می تواند با توجه به فرکانس اندازه گیری، خواص قابل اندازه گیری متفاوتی داشته باشد.

بر اساس یافته ها، یک گیرنده مصنوعی چند منظوره ایجاد شد که می تواند احساس لمس و دما را به طور همزمان اندازه گیری کند.

از آنجا که پوست یک ساختار ساده الکترود- الکترولیت-الکترود دارد، دما جهت محرک های نیرو را در لمس پیچیده همچون فشار دادن، پخش شدن یا چرخاندن اندازه گیری می کند.

اندازه گیری نقاط حسگر روی پوست در دو فرکانس باعث می شود تا دو متغیر بطور کامل جدا از یکدیگر استخراج شوند:

در فرکانس اول که زمان شارژ است، باید منتظر ماند تا مشاهده شود که چه مدت زمانی طول می کشد تا قطب شدن یون ها از بین برود که این موضوع به دما بستگی دارد و در نهایت به حرکات پاسخ نمی دهد.

در فرکانس دوم که ظرفیت نرمال شده است، می تواند حرکات را بدون پاسخ دادن به دما اندازه گیری کند.

«اینسانگ تو» که یکی از محققان دانشگاه علم و فناوری پوهانگ( Postech) است، در این باره گفت: “هنگامی که انگشت اشاره به یک پوست الکترونیکی برخورد می کند، پوست الکترونیکی تماس را به عنوان تغییر دما تشخیص می دهد و هنگامی که انگشت پوست را هل می دهد، قسمت پشتی منطقه تماس کشیده شده و آن را به عنوان حرکت تشخیص می دهد.”

او در ادامه یادآور شد: ” گمان می کنم که این مکانیسم یکی از راه هایی است که پوست واقعی انسان، محرک های مختلفی مانند دما و حرکت را تشخیص می دهد.”

بنا بر این گزارش، در نمایشی از چگونگی حساسیت اندازه گیری دما، بدون ناراحتی از حرکت، سنسورهای اثبات مفهوم به گونه و گردن یک داوطلب متصل شدند و هنگام حرکت شخص و توسط دوربین مادون قرمز تحت کنترل قرار گرفت.

در پایان باید اضافه کرد که همچنان نتایج روشی برای تغییر دمای بدن و نوشیدن الکل باقی مانده است.