قطب بزرگ صنعت الکترونیک ایران

.EMS and OEM Company

عضویت | ورود

0

آموزش نرم افزار طراحی مدار چاپی Altium Designer

>
>
آموزش نرم افزار طراحی مدار چاپی Altium Designer
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
>
>
آموزش نرم افزار طراحی مدار چاپی Altium Designer
اشتراک در
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

يک نرم افزار پرقدرت برای طراحی مدار چاپی ميباشد. از اين نرم افزار علاوه بر (dxp پروتل ) altium designer 6.8
به بررسی طريقه طراحی pdf استفاده ميشود ، در اين FPGA برای برنامه نويسی تراشه های، (pcb) طراحی مدار چاپی و ساخت مدار چاپی توسط اين نرم افزار پرداخته ميشود .

از 4 قسمت زير تشکيل شده است: pdf اين
-1 ساخت سند شماتيک
و انتقال فايل شماتيک به ان pcb -2 ساخت سند
-3 نکات و ترفندها
-4 روش های ساخت فيبر مدار چاپی
در دو بخش اول شما با طريقه طراحی وساخت مدار چاپی اشنا ميشويد ، در بخش سوم نکاتی شامل : طريقه ساخت قطعاتی که
در کتابخانه پروتل وجود ندارد، طريقه کم کردن حجم سيم کشی بين قطعات و… اورده شده است ، و در بخش چهارم انواع روش
های ساخت فيبر اورده شده است.
برای ياد گيری بهترمطالب ، همراه با کتاب به طراحی پروژه اورده شده بپردازيد و بعد از اينکه در کار طراحی خبره شديد به
dxp سراغ بخش های 3 و 4 برويد .همانگونه که گفته شد در اين کتاب ورژن 6.8 اموزش داده ميشود ، تمام ورژنهای پروتل
مشابه هم ميباشند ،فقط در انها قدرت طراحی و… کم يا زياد است ، شما ميتوانيد مطالبی را که مياموزيد روی هر ورژن اجرا کنید.