قطب بزرگ صنعت الکترونیک ایران

.EMS and OEM Company

عضویت | ورود

0

امضاء تفاهم نامه با سندیکا شرکت‌های شناسایی و مکان یابی رادیویی

>
>
امضاء تفاهم نامه با سندیکا شرکت‌های شناسایی و مکان یابی رادیویی
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
>
>
امضاء تفاهم نامه با سندیکا شرکت‌های شناسایی و مکان یابی رادیویی
اشتراک در
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

یکی دیگر از تفاهم نامه‌های همکاری گروه صنعتی عرش گستر این بار با سندیکا محترم شرکت های شناسایی و مکان یابی رادیویی امضاء شد.

در این نشست، خانم‌ها دکتر نسیم توکل رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی عرش گستر و دکتر سحر بنکدارپور دبیر محترم سندیکا با یکدیگر به تبادل نظر پرداخته و نهایتاً تفاهم‌نامه به امضا طرفین رسید.

ما در عرش گستر اعتقاد داریم، تشکل‌ها عامل خلق و جريان يابي انديشه‌هاي اقتصادي توده‌هاي مختلف اجتماعي از گذشته تاکنون هستند.

ساختار ويژه سندیکاها و انجمن‌ها در ایران يكي از نمودهاي عيني جامعه مدني است و از آنجا که واحدهای اقتصادی کوچک یکی از ارکان‌ اساسی اقتصاد کشور هستند همکاری مشترک آن‌ها مي‌تواند تاثير بسزایی در فرآيند رشد و توسعه اجتماعي داشته باشد.

به امید کسب نتایج درخشان ✌