قطب بزرگ صنعت الکترونیک ایران

.EMS and OEM Company

عضویت | ورود

0

برای سیگنال های واضح نویز اضافه کنید

>
>
برای سیگنال های واضح نویز اضافه کنید
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
>
>
برای سیگنال های واضح نویز اضافه کنید
اشتراک در
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

برای سیگنال های واضح نویز اضافه کنید

 

افزودن متعادل میزان نویز می تواند نسبت سیگنال به آن را در برخی از سیستم های غیر خطی بهبود بخشد.

این اثر به عنوان “تشدید تصادفی” شناخته می شود، جایی که درهم آمیختن نویز و سیگنال در غیر خطی بودن سیستم می تواند گاهی اوقات سیگنال از پیش دفن شده را دقیقاً بالاتر از کف سر و صدا فشار دهد.

هم اکنون محققان در دانشگاه ایالتی پن از آن بهره برداری کرده اند تا حساسیت یک سنسور نور سفارشی FETرا بر اساس ماده دو بعدی دی سولفید مولیبدن – یک نیمه هادی باند گنگ با بازده کوانتومی بالا و همچنین حساسیت یک دیود عکس سیلیکونی تجاری مورد بهره برداری قرار داده اند.

مهندس ایالت پن «آخیل لارگ» گفت: “تشدید تصادفی پدیده ای است که در آن می توان سیگنال ضعیفی را که در زیر آستانه تشخیص سنسور است، با مقداری محدود و مناسب سر و صدا تشخیص داد.” این پدیده چیزی است که در طبیعت دیده می شود.

همچنین همکارش مهندس ساپتارشی داس(Saptarshi Das) با بیان یک مثال می گوید:  یک پارو ماهی که در آب های گل آلود زندگی می کند، نمی تواند غذای خود را که یک فیتوپلانکتون به نام دافنیا است، با مشاهده پیدا کند. این پارو ماهی دارای گیرنده های الکتریکی است که می تواند سیگنال الکتریکی ضعیف را از دفنیا تا 50 متر دریافت کند.