تاریخچه عرش گستر

تاریخچه عرش گستر

سال 1379————تاسیس

سال 1383———-تاسیس واحد بازرگانی و زنجیره تامین

سال 1398———-تاسیس واحد پروژه های کلان

سال 1390———-توسعه دپارتمان برد مدارچاپی و بخش CAD/CAM

سال 1395———-تاسیس واحد تحقیق و توسعه ملی

سال 1396———-توسعه دپارتمان قطعات الکترونیک و مونتاژ

سال 1397———تاسیس دپارتمان EMS

سال 1398———تاسیس مرکز جامع غربالگری،آزمون و تشخیص هویت قطعات الکترونیک ایران

سال 1399———-تاسیس آزمایشگاه نوآوری باز الکترونیک

سال 1399———راه اندازی خط مونتاژ و تولید نمونه تا انبوه

 

سال 1401——–تاسیس بزرگترین خط تولید برد مدارچاپی در خاورمیانه با ظرفیت 20000 مترمربع در ماه از 2 تا 20 لایه هایتک

سال 1403——–تبدیل شدن به لیدر صنعت الکترونکی ایران