چشم انداز

چشم انداز

چشم انداز عرش گستر

تبدیل شدن به مرجع صنایع الکترونیک ایران تا سال 1403

تبدیل شدن به هاب قطعات الکترونیک ایران تا سال 1403

ایجاد پلتفرم نواوری باز در صنعت الکترونیک ایران

برنامه ها :

را ه اندازی مگا کارخانه مونتاژ و تولید لوازم الکترونیک هایتک در زمینه قطعات الکترونیک خودرو . لوازم خانگی و مخابرات

راه اندازی خط هایتک بردهای مدارچاپی ماهانه 20000 مترمربع از 2 تا 20 لایه

راه اندازی مرجع ازمون ، تشخیص هویت و غربالگری قطعات الکترونیک ایران

تاسیس مرکز تحقیق و توسعه و طراحی قطعات الکترونیک با همکاری مرکز توسعه IC چین

تاسیس ازمایشگاه نواوری باز در صنعت الکترونیک ایران

تاسیس بزرگترین و کاملنرین بانک توزیع قطعات الکترونیک در خاورمیانه