تولید انبوه برد مدار چاپی

تولید انبوه برد مدار چاپی

تولید انبوه 

مشتری مداری شعار عرش گستر است که طی دو دهه همواره بر آن تاکید داشته است و بر این اساس فرقی نمیکند که برای نمونه سازی حتی یک عدد بتواند د رخدمت صنایع الکترونیک ایران باشد . اما تولید انبوه از 100 متر به بالا به تعداد نا محدود فقط در 25 روز کاری به غیر از زمان بندی لجستیک از نقاط قوت عرش گستر در کمک به زنجیره تامین این صنعت در ایران می باشد