ماموریت

ماموریت

تسهيلگري و مديريت زنجيره  تامين صنعت الكترونيك ايران

 عرش گستر به عنوان یک شرکت EMs-OEM and ODM Service به صورت  Third party  در هر یک از مراحل زنجیره تامین و تولید صنایع الکترونیک ایران وظیفه طراحی مهندسی ، تحقیق و توسعه ، تامین بردهای مدارچاپی ، تامین قطعات الکترونیک اصل ، آزمون و تشخیص هویت قطعات الکترونیک ، تست مونتاژ و بردهای مدارچاپی ، آزمایشگاه نوآوری باز و ارایه ایده و بهینه سازی سیستم ها ، مونتاژ و مدیریت پروژه های تولید را برعهده دارد 

به زبان ساده این یعنی ما از خود محصولی نداریم بلکه بازوی اجرایی شما در تولید محصولاتتان هستیم