تلرانس‌های PCB

تلرانس‌های PCB

تلرانس‌های PCB

از تولید صحیح تابلوهای مدار چاپی خود اطمینان حاصل کنید.

مدارهای پیشرفته (Advanced Circuits) در اینجا دستورالعمل‌های داخلیِ شرکت در مورد تلرانس را ارائه می‌دهد تا از تولید با کیفیت بردهای مدار چاپی خودتان اطمینان حاصل کنید. رعایت این تلرانس‌ها امکانِ تولید صحیح PCB شما را فراهم می‌کند. در چارچوب این پارامترها، تغییرات و تنوع کافی در نظر گرفته شده است تا هم بتوانیم برد مورد نظر را تولید کنیم و هم کارایی مناسبی در برنامه کاربردی شما داشته باشد. اگر هر سئوالی دارید یا می‌خواهید در مورد شرایط و نیازهای خاصی صحبت کنید، لطفا با این شماره 1-800-979-4722 تماس بگیرید.

حداقل فاصله مجاز بین لایه‌های داخلی[1]

ما به حداقل 0.010’’ فاصله مجاز بین لایه‌های داخلی نیاز داریم.

مس در لبه برد مدار چاپی

حداقل 0.010’’ (لایه‌های بیرونی) و 0.015’’ برای لایه‌های داخلی (0.020’’ برای لایه‌های داخلی بهتر است). برای نمره‌دهی، حداقل .015 برای لایه‌های بیرونی و .020 برای لایه‌های داخلی است.

اندازه پد / رینگ حلقوی (حلقه گرداگرد)

اندازه پد باید حداقل +0.010’’ بر روی اندازه سوراخ نهایی برای وایا و +0.014’’ برای اندازه سوراخ نهایی برای سوراخ‌های قطعات باشد. این بدان معناست که رینگ حلقوی (شعاع پد) باید حداقل .005’’ برای وایا و حداقل 0.007” برای سوراخ‌های قطعات باشد.

اندازه سوراخ

+/-0.005’’ مشخصات استاندارد (برای سوراخ‌های تا .250’’ استفاده می‌شود، سوراخ‌های بزرگتر مسیریابی می‌شوند، به مبحث تلرانس مسیر مراجعه شود)

+/-0.005” مشخصات سفارشی

+/-0.003” مشخصات سفارشی بنا به درخواست 1 oz و 2 oz وزن نهایی مس و 3 oz وزن نهایی مس (هنگامی که با فویل 2 اونسی شروع می‌شود).

اگر تلرانس‌های سوراخ مورد نظر صفر باشد (قسمت پایین را ببینید)، آنگاه شرکت مدارهای پیشرفته فرض خواهد کرد که شما مشکلی با تلرانس پیش‌فرض سوراخ ندارید. فهرست تلرانس پیش‌فرض ما برای سوراخ در قسمت پایین آمده است.

مثال: نمودار مته‌کاری مشتری با تلرانس سوراخ صفر

https://www.4pcb.com/media/Hole-Tolerance.jpg

حداقل اندازه سوراخ نهایی، 0.004” است. اگر می‌خواهید سوراخ نهایی کمتر از 0.004” باشد، با متصدی فروش خودتان تماس بگیرید.

ضخامت برد مدار چاپی:

تلرانس‌های ضخامت ممکن است 10% تغییر کنند (min +/- 0.005”)

 


 

حداقل ضخامت برد

ThicknessDefaultFile Review Req.
2-Layer.020″.010″
4-Layer.020″.015″
6-Layer.031″.025″
8-Layer.047″.031″
10-Layer.062″.040″

ضخامت لایه داخلی PCB

تلرانس برای لایه‌های داخلی نمونه‌های اولیه بکار نمی‌رود.

مسیریابی (طراحی برد و برش‌های داخلی)

تلرانس‌های لایه خارجی در مشخصات استاندارد بردها +/-0.010’’ است.

(+/-0.005” برای درخواست مشخصات سفارشی موجود است)

نکته: ما با استفاده از مرکز طراحی برد روی لایه ماسک (چاپ) شما، اندازه بردتان را مسیریابی می‌کنیم.

عرض / فاصله‌بندی مسیر مسی

فاصله‌بندی مسیر مسی، حداقل فاصله هوایی بین دو بافت، مشخصه ؟ (feature) مسی مجاور است. عرض مسیر، حداقل عرض یک بافت مسی است، معمولاً مسیرها است.

الزامات: مبلغ اضافی برای عرض مسیر / فاصله‌بندی کمتر از .007” پرداخت می‌شود.

(ما می‌توانیم .004” را برای مس نهایی 1 اونسی (لایه‌های خارجی) و مس نهایی .5 اونسی (لایه‌های داخلی) تهیه نماییم)

برای وزن مس نهایی 1 oz (لایه‌های داخلی)، حداقل عرض مسیر / فاصله (فضا) کمتر از 0.003” است.

برای وزن مس نهایی 2 oz (داخلی  و خارجی)، حداقل عرض مسیر / فاصله (فضا) کمتر از 0.005” است.

برای وزن مس نهایی 3 oz (داخلی و خارجی)، حداقل عرض مسیر / فاصله (فضا) کمتر از0.009” است.

برای وزن مس نهایی 4 oz (داخلی و خارجی)، حداقل عرض مسیر / فاصله (فضا) کمتر از0.010” است.

نکته: شرکت مدارهای پیشرفته وزن‌هایی مانند 1.5 یا 2.5 اونس نهایی در سفارشات با مشخصات استاندارد یا سفارشی عرضه نمی‌کند.

عرض مسیر / شکاف هوایی (فاصله هوایی)

بیشتر از +/- 20% یا +/- 0.002” است.

باد کردن ماسک لحیم

گسترش برجستگی ماسک بر روی سطح پد است. حداقل این تورم برای محصولات ما 0.005’’ بر روی ابعاد پد یا 0.0025” در هر طرف است. شرکت مدارهای پیشرفته برای اینکه بتواند حداقل ابعاد را رعایت کند، فایل‌ها را اصلاح خواهد کرد.

عرض اسلات (شکاف)

حداقل عرض 0.031” است. برای عرض کمتر، با متصدی فروش تماس بگیرید و قیمت و زمان تحویل را بپرسید.

فاصله‌گذاری در مسیریابی Tab

لطفا فاصله 0.100” بین بردهای مدار چاپی برای فاصله‌گذاری مسیریابی tab (tab rout spacing) بگذارید. هنگام نمره‌گذاری، نباید هیچ فاصله‌ای بین بردها باشد.

چاپ راهنما (سیلک اسکرین) (علائم و اختصارات)

0.005”  حداقل عرض خط است.